Privacyverklaring

XA Document Solutions B.V., hierna te noemen XA, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via xds.nl, hierna te noemen Webshop.


In deze privacyverklaring wordt uiteengezet, hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij respecteren de privacy van onze klanten, en zullen ervoor zorgdragen, dat de persoonlijke informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld. Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Door geregeld deze privacyverklaring te raadplegen, blijft u van deze wijzigingen op de hoogte.

 

Op de webshop is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

 

Gegevens verzamelen

XA verwerkt alleen gegevens die u zelf aan ons via de webshop verstrekt of die XA verkrijgt door uw gebruik van de webshop. Als u een bestelling plaatst, vraagt XA om uw naam, mailadres, telefoonnummer, afleveradres en  betaalgegevens te verstrekken. U kunt op de webshop een persoonlijk account aanmaken. Als u een account aanmaakt, worden uw gegevens op een Secure Server opgeslagen. In uw account slaat XA informatie op die u zelf heeft ingevuld, zoals uw naam en adres, telefoonnummer, emailadres, aflever- en betaalgegevens. Ook kunt u in uw account uw voorkeursinstellingen vastleggen. Tot slot legt XA informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres), en verwerken wij cookies, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken en voor het personaliseren van de webshop.

 

Verwerking gegevens

XA verwerkt de door u verstrekte gegevens voor de volgende doelen

1       Om uw bestellingen uit te voeren, u op de hoogte te kunnen houden van uw bestelling en om uw                                  bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen

2       Om de webshop voor u te personaliseren en u producten aan te kunnen bevelen die u mogelijk  interessant vindt

3       Om, indien u reageert op een actie of u aanmeldt voor een prijsvraag, deze actie of prijsvraag uit te voeren, de
         prijswinnaars bekend te maken, en de respons op de marketingacties van XA te meten

4       Om, indien u hiervoor voorafgaande toestemming heeft verleend, u te informeren over de ontwikkeling van de  webshop, en over speciale aanbiedingen en acties door middel van de nieuwsbrief van XA.
         
Stelt u hier niet langer prijs op, kunt u een email sturen naar info@xds.nl u om u af te melden van de nieuwsbrief

5       Om de webshop verder te ontwikkelen en te verbeteren

 

Vertrouwelijkheid gegevens

XA zal uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van moderne beveiligingstechnieken. XA zal uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. De werknemers van XA en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht, om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren, en uw gegevens goed te beveiligen. In de toekomst kan het voorkomen dat XA een of meer onderdelen van de onderneming of activa overdraagt aan een derde partij. Wij zullen u in een dergelijk geval tijdig informeren, over een eventuele overdracht van uw gegevens aan een derde partij. Ook kan het voorkomen dat wij, op grond van een wettelijke verplichting, uw gegevens moeten verstrekken aan bijvoorbeeld politie of justitie.

 

Cookies

Op de Website maakt XA gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek van een website naar uw computer wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw computer. In cookies wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren, zodat u deze informatie niet steeds opnieuw hoeft te verstrekken en om een volgend bezoek aan onze webshop te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt de browser van uw computer zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de webshop geen cookies ontvangt. Controleer daarvoor de instellingen van uw browser. In het geval dat uw browser cookies weigert, kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de webshop of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van de webshop.

 

Deze webshop maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. XA wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze webshop kunt benutten. Door gebruik te maken van deze webshop geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Vragen en opmerkingen

Indien u een xds.nl account heeft aangemaakt, kunt u uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en, indien noodzakelijk, wijzigen op uw persoonlijke instellingenpagina. Voor kennisneming en verbetering van uw gegevens kunt u ook contact opnemen met XA. Wij helpen u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft.

U kunt contact opnemen met:

 

XA Document Solutions B.V.

Spacelab 1

3824 MR Amersfoort

Tel       +31 (0)33 454 50 60 (tijdens kantooruren)

Fax      +31 (0)33 454 50 65

Email   info@xa.nl