Juridische voorwaarden
De door xds.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

 

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. xds.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

xds.nl alsook (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. xds.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door xds.nl worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar site(s) van xds.nl.

 

Afnemer van informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van xds.nl omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoudvan deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet, worden voorbehouden.